Privacybeleid.

Pixoyo Design & Multimedia

PRIVACY

Dit privacybeleid regelt de wijze waarop Pixoyo informatie van gebruikers verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult (van elke “Gebruiker”) van de www.pixoyo.nl (“Site”). Dit privacybeleid is van toepassing op de site en alle diensten aangeboden door Pixoyo.

WAAR SLAAN WE UW GEGEVENS OP?

De gegevens die wij van jouw verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Voor overdrachten buiten de EER gebruikt Pixoyo standaardcontractbepalingen en een Privacy Shield als waarborg voor landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Jouw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Pixoyo Pixoyo fungeert slechts als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens het bedrijf. We zullen jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/ met derden buiten Pixoyo voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kun je vinden onder elk specifiek proces hieronder.

WAT IS DE JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van jouw verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen.

WAT ZIJN JE RECHTEN?

Recht op toegang:

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over jouw bewaren. Je kan contact opnemen met Pixoyo die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit: 

Wanneer Pixoyo je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb jij het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan jouw of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je bij ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:

Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van jouw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:

Je hebt het recht om op elk moment de door Pixoyo verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* Je hebt een lopende zaak met Pixoyo

* Je hebt een openstaande factuur die nog niet of gedeeltelijk is betaald

* Indien je een project met ons gedaan hebt, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met jouw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Pixoyo. Pixoyo zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden. Indien je niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kan je:

* De instructies volgen in elke marketingmail 

Recht op restrictie:

Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om Pixoyo te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* Als je bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Pixoyo’s beperkt Pixoyo elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.

* Indien je een claim hebt ingediend dat jouw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Pixoyo elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.

* Als de verwerking onwettig is, kan je je verzetten tegen de verwijdering van jouw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

* Als Pixoyo de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor jouw nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

HOE KAN JIJ JOUW RECHTEN UITOEFENEN?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot jouw bovengenoemde rechten behandelt. Je kan onze altijd bereiken via info@pixoyo.nl

HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Indien je van mening bent dat Pixoyo jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kan je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

PERSOONLIJK IDENTIFICATIE INFORMATIE

Wij kunnen de persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers op verschillende manieren verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, zich registreren op de site, een bestelling plaatsen, een formulier invullen, reageren op een enquête, zich abonneren op de nieuwsbrief en in samenhang met andere activiteiten, diensten, functies of middelen die we beschikbaar hebben op onze site.

Gebruikers kunnen worden gevraagd, voor zover van toepassing, om de naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en creditcardgegevens.

Gebruikers kunnen echter onze site anoniem bezoeken.

We zullen de persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers alleen verzamelen als ze vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificatie informatie te leveren, behalve dat het hen kan verhinderen in het uitoefenen van bepaalde site gerelateerde activiteiten.

NIET-PERSOONLIJKE IDENTIFICATIE INFORMATIE

We kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer ze gebruik maken van onze site. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan zijn de browser naam, het type computer en de technische informatie over de gebruikers door middel van verbinding met onze site, zoals het besturingssysteem en de internet service providers die worden gebruikt en andere soortgelijke informatie.

HOE WE JOUW INFORMATIE BESCHERMEN

Voor de gegevensverzameling, opslag en verwerkingspraktijken hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffen om deze te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van je persoonlijke gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en opgeslagen data op onze site.

Gevoelige en persoonlijke gegevens-uitwisseling tussen de site en de gebruikers gebeurt via een SSL-beveiligd communicatiekanaal en is versleuteld en beschermd met digitale handtekeningen. Onze site is ook in overeenstemming met de PCI kwetsbaarheid normen om zo een zo veilig mogelijke omgeving te maken voor gebruikers.

DELEN VAN JE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers aan anderen. Wij kunnen generiek geaggregeerde demografische informatie niet gekoppeld aan persoonlijke identificatie-informatie met betrekking tot bezoekers en gebruikers delen met onze zakelijke partners, vertrouwde affiliates en adverteerders voor de doeleinden die hierboven beschreven werden.

Wij kunnen dienstverleners gebruiken om ons te helpen ons bedrijf en de site te bedienen of voor het toedienen van activiteiten namens ons, zoals het verzenden van nieuwsbrieven of enquêtes. Wij kunnen jouw informatie met deze derden delen voor deze beperkte doeleinden op voorwaarde dat je ons toestemming hebt gegeven

DERDEN

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het Webwinkel Keur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

UPDATES VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van jouw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of jouw rechten.

JOUW AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN

Door gebruik te maken van deze site, betekent dat je akkoord gaat met dit beleid en de Algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met dit beleid, dan kun je onze website niet gebruiken. Jouw voortgezet gebruik van de site na het publiceren van wijzigingen in dit beleid zal worden beschouwd als jouw acceptatie van deze wijzigingen.

CONTACTEER ONS

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of jouw omgang met deze website, neem dan contact met ons op.